Skip to main content
Forex Trading

Inflacja znów wzrośnie Jest najnowsza projekcja NBP

By November 11, 2022July 10th, 2024No Comments

co to jest inflacja w polsce

Przyjmując na moment za dobrą monetę dane GUS-u z epoki PRL (do których można mieć uzasadnione wątpliwości), można stwierdzić, że od 1950 r. (czyli na przestrzeni 72 lat) inflacja była wyższa niż obecnie trzydziestokrotnie. Oczywiście inflacja inflacji nierówna, bowiem do wspomnianej trzydziestki zaliczyć można też okresy hiperinflacji (100,8% w 1982 r. oraz  251,1% w 1989 r. i 585,8% w 1990 r.). Opodatkowanie podatkiem dochodowym najmu realizowanego przez fundacje rodzinne powoduje spory z organami podatkowymi.

  1. Opłacalna staje się też praca za granicą, ponieważ wysokie kursy walut obcych powodują, że dochody po przewalutowaniu na złotówki są wyższe niż za czasów niskiej inflacji.
  2. Inflacja to wskaźnik wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce, co prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza.
  3. Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2021 r.
  4. Analizując, jak wygląda proces inflacji, warto przyjrzeć się przyczynom, które mają bezpośredni wpływ na jego zainicjowanie.
  5. Wynika z niego, że wg centralnej ścieżki projekcji inflacja CPI w Polsce w tym roku wyniesie 3,7 proc., w przyszłym roku wyniesie, 5,2 proc., a w roku 2026 sięgnie 2,7 proc.

Dlaczego dzisiaj mamy do czynienia z tak wysokim poziomem inflacji?

co to jest inflacja w polsce

Nominalnie spłacają to samo zobowiązanie, ale z powodu mniejszej siły nabywczej pieniądza, be zobowiązania są realnie mniej warte. Zjawisko wzrostu cen istnieje od czasu pojawienia się pieniędzy. Z tego powodu wskaźnik inflacji należy do najczęściej komentowanych mierników makroekonomicznych. Od wielu lat jest towarzyszem i nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Oddziałuje bezpośrednio na sferę społeczną i gospodarczą każdego kraju, dlatego warto wiedzieć to i owo na temat procesu inflacji.

Inflacja CPI i bazowa

Inflacja to średnie zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. W interpretacji ekonomicznej inflacja rozpatrywana z perspektywy gospodarstwa domowego oznacza obniżenie siły nabywczej pieniądza. To znaczy, że na rynku detalicznym przy niezmienionym dochodzie konsument jest w stanie kupić https://www.forexpulse.info/ mniej towarów lub usług. Miarą inflacji jest również wskaźnik cen w obszarze konsumpcji indywidualnej wynikający z wyliczeń agregatów, wchodzących w skład produktu krajowego brutto (PKB), zwany często “deflatorem” PKB. Wskaźniki cen konsumpcyjnych, wskaźniki cen producentów oraz deflator PKB są obliczane i publikowane przez GUS.

co to jest inflacja w polsce

Jak wygląda proces inflacji?

Takie projekcje pojawiają się trzy razy w roku – w marcu, lipcu oraz w listopadzie. NBP szacuje, że w obecnym roku inflacja konsumencka (CPI) dojdzie do poziomu 3,7 proc. W 2025 roku ma natomiast wzrosnąć do https://www.forexdemo.info/ 5,2 proc, za to w 2026 roku, według najnowszej projekcji, spadnie do 2,7 proc. Eksperci pozostają zgodni, że stopy procentowe w Polsce będą rosły. To 3,0 proc., a scenariusze zawierają się między 2,5 proc.

co to jest inflacja w polsce

W szczególności chodzi o to, że organy podatkowe bezpodstawnie różnicują skutki podatkowe dla świadczonych przez fundacje rodzinne usług najmu krótko i długoterminowego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Gdańsku z 19 czerwca 2024 r., który daje podatnikom nadzieję na zaniechanie przez fiskusa tej praktyki. – W tej chwili to już jest oczywiste – o obniżce stóp proc. Możemy zapomnieć, kiedy inflacja rośnie i to znacząco – z 2,5 do prawie 5 proc. Taka możliwość (do obniżenia stóp proc. – red.) może się pojawić najwcześniej w 2026 r. Jak już inflacja zacznie spadać – powiedział Glapiński.

Przyczyny inflacji[edytuj edytuj kod]

Wzrost cen towarów i usług oraz wzrost kosztów produkcji, a więc spadek i wzrost inflacji można zmierzyć na wiele sposobów. W Polsce stosuje się najczęściej wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), ale warto wiedzieć, że od 26 lat kraje członkowskie Unii Europejskiej obliczają zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP). Kraje członkowskie UE rozpoczęły regularne obliczanie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych, zwanym HICP.

Horrendalne ceny czereśni na targu latem, wzrost ceny za kilogram cukru czy coraz droższe gadżety elektroniczne to jeszcze nie inflacja. O tym zjawisku możemy mówić dopiero wtedy, kiedy wzrost cen na rynku jest powszechny i dotyczy wszystkiego, co jest potrzebne do życia. Wtedy za tę samą kwotę kupimy znacznie mniej zarówno produktów spożywczych, jak i innych niezbędnych na co dzień rzeczy. Spadnie też wartość naszych oszczędności na kontach bankowych, a możliwość inwestowania w cokolwiek będzie znacznie mniejsza niż w okresie przed inflacją.

Tam, gdzie rosną ceny, a więc i koszty życia, skłania to pracowników do formułowania żądań podwyżek. Pracodawcy rekompensują jednak podwyższenie płac podwyżkami swoich produktów i usług. Rodzi się wówczas ryzyko nakręcenia spirali płacowo-cenowej, https://www.investdoors.info/ czyli sytuacji, gdy wzrost płac i inflacji wzajemnie się napędzają. Najpopularniejszą miarą jest wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI. Wskaźniki obliczane są przez urzędy statystyczne różnych krajów na ich potrzeby, więc mogą różnić się pomiędzy sobą.

Wyższe ceny mąki prowadzą do wzrostu cen pieczywa, makaronów oraz innych produktów zbożowych. Wszystkie te działania powodują inflację, czyli finalnie zmniejszenie siły nabywczej pieniądza. Najnowsze dane potwierdzają, że inflacja w Polsce wciąż jest w celu NBP. Jednak wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w czerwcu wzrósł — podał w piątek rano Główny Urząd Statystyczny (GUS). To trzeci z rzędu miesiąc wzrostu i niestety nie ostatni.

Wzrost cen surowców powoduje, że wzrastają ceny produktów gotowych i usług. Pieniądz jest mniej wart, więc pracownicy domagają się podwyżek. Wzrost wynagrodzeń jest rekompensowany wzrostem cen na rynku detalicznym.

Leave a Reply